PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Období realizace: 2018 –⁠ 2023

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010499

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s cílem zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k sociální inkluzi. Projekt tak reaguje na negativní trend nedostatečné kapacity služby chráněného bydlení, minimálně na území Brna a okolí.

Náš projekt také významnou částkou podpořilo město Brno, podrobnosti naleznete v tomto článku.

Projekt chráněného bydlení by se také neobešel bez individuálních dárců, kteří přispívali na náš transparentní účet přímo, nebo chráněné bydlení podpořili nákupem dárkových předmětů a zážitků. Děkujeme také brněnským firmám a podnikatelům, kteří zážitky darovali. O všech jsme napsali na našem blogu.