O nás

Jak to všechno začalo

Za vznikem Domova pro mne stojí silný lidský příběh. Příběh mladého muže s těžkým tělesným postižením, kterému se přátelé snažili najít důstojné místo k životu s potřebnou péčí. Postupně se ukázalo, že problém je nejen nedostatek bezbariérového bydlení, ale i sociálních služeb, které umožňují handicapovaným žít v domácím prostředí. V roce 2004 proto oficiálně vznikl Domov pro mne s posláním pomáhat lidem s postižením žít běžným způsobem života.

Dnes jsme jedním z největších poskytovatelů osobní asistence a také zatím jediným provozovatelem chráněného bydlení pro lidi s těžkým tělesným postižením v Brně. Ročně strávíme desítky tisíc hodin péčí o handicapované děti, dospělé i seniory. Osobní asistenti docházejí ke klientům domů a pomáhají jim s osobní hygienou, domácností i kvalitním trávením volného času.

Služby Domova pro mne

  • Osobní asistence
  • Chráněné bydlení
  • Pobytové akce
  • Příměstské tábory
  • Zájmové kroužky

Vytváříme zážitky

Velkou energii věnujeme také volnočasovým aktivitám. Pravidelně pořádáme jarní a podzimní víkendové pobyty mimo Brno a letní týdenní akce. Dětem s mentálním a kombinovaným postižením nabízíme zájmové kroužky a o prázdninách příměstské tábory. Myslíme si totiž, že právě zážitky s vrstevníky k šťastnému životu neodmyslitelně patří.

Díky podpoře státu, kraje, nadačních příspěvků, ale i individuálních dárců můžeme neustále rozšiřovat kapacity a nabízené služby. Velkou pomocí nám jsou dobrovolníci, kteří jsou nedílnou součástí především pobytových akcí.