IROP

Chráněné bydlení Štolcova spolufinancuje EU v rámci IROP

22. 7. 2023

PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Období realizace: 2018 –⁠ 2023

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010499

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního programu s cílem zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Projekt si klade za cíl rozvoj sociálních služeb. Konkrétně služby chráněné bydlení. Projekt tak reaguje na negativní trend nedostatečné kapacity této služby, minimálně na území Brna a okolí. Předmětem je tedy koupě a stavební úpravy nemovitosti tak, aby splňovala standarty chráněného bydlení a mohlo být uspokojeno více klientů.