Stavbu chráněného bydlení podporuje Evropská unie

4. 6. 2021

Projekt

Rekonstrukce a rozšíření služeb chráněného bydlení

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010499

Příjemce dotace: Domov pro mne, z.s., Kounicova 299/42, 602 00 Brno

Výzva: 82. výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. – SC 2.1

Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

Stručný popis projektu:

Předkládaný projekt si klade za cíl rozvoj sociálních služeb. Konkrétně služby chráněné bydlení. Projekt tak reaguje na negativní trend nedostatečné kapacity této služby, minimálně na území Brna a okolí. Předmětem je tedy koupě a stavební úpravy nemovitosti tak, aby splňovala standarty chráněného bydlení a mohlo být uspokojeno více klientů.